Justice D.P. Gupta

dpgupta

न्यायमूर्ति डी. पी. गुप्ता (कार्यवाहक)

 (4 नवम्बर 1985 - 19 नवम्बर 1985)