Sh. T.V. Rajeswar

newtvraj

श्री टी. वी. राजेश्वर (कार्यवाहक) 

(1 नवम्बर 2004 - 7 नवम्बर 2004)