Vice Chancellors of State Universities

S.No Name of University Name of Vice Chancellor Date of joining Orders
1 University of Rajasthan, Jaipur Prof. Rajeev Jain 09.09.2020(A.N.) F.1(40) RB/2016/682
2 Jai Narain Vyas University Jodhpur Prof. (Dr.) K L Srivastava 14.02.2022 (A.N.) F.2(4)RB/2021/770
3 Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur Prof. Amarika Singh 22.07.2020 F 3(3)RB/2019/372
4 Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer Prof. Anil Kumar Shukla

27.11-2021

F26 (3)RB/2020/5838
5 University of Kota, Kota Prof. Neelima Singh 28.09.2021 F.32(3)RB/2021/5262
6 Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Prof. Vinod Kumar Singh
29.07.2020 F 31(3)RB/2019/419
7 Jagadguru Ramandacharya Raj. Sanskrit University, Jaipur Dr. Anula Maurya 23.08.2019 F 28(7)RB/2017/6417
8 Vardhman Mahaveer Open University, Kota Prof. Ratan Lal Godara 22.08.2019 F.25(5)/RB/2015/6402
9 Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Raj. Ayurved Univ., Jodhpur Prof. (Dr.) Abhimanyu Kumar 13.09.2019 F 30(2)RB/2015/6415
10 Rajasthan Technical University, Kota

Prof. Neelima Singh

(Addl. Charge)

13.05.2022 F.34(3)RB/2018/2454
11 Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur Dr. Sudhir Bhandari

  F33(3)RB/2021/889
12 Swami Keshvanand Rajasthan Agriculture Univ., Bikaner Dr. Rakshpal Singh 23.08.2019 F27(5)RB/2017/6409
13  Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur Dr. Narendra Singh Rathore 24.08.2019 F27(A)(2)RB/2015/6419
14 Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences,  Bikaner. DR. Satish Kumar Garg 09.08.2021(A.N.) F37(2)RB/2021/3502
15 Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur. Shri Alok Tripathi, IPS (retd.) 14.10.2020 F.40(2)RB/2019/814
16 Govind Guru Tribal University, Banswara Prof. I. V. Trivedi 21.07.2020 F42(1)RB/2012/370
17 Pt. Deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar  Prof. Bhagirath Singh 10.09.2020 F43(4)RB/2019/684
18 The  Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur Dr. R. K. S. Dhakarey 20.02.2020 (AN) F44(1)RB/2012/1267
19 The Rajrishi Bhartrihari Matsya University, Alwar
Prof. Jagdish Prasad Yadav 18.01.2020 F45(1)RB/2012/422
20 The Rajasthan Sports University, Jhunjhunu.  Principal Secretary to Government, Sports and Youth Affairs, Rajasthan 25.11.2016
(Stop Gap Arrangement)
F46(1)RB/2013/9483
21 Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner
Prof. Jeet Singh Sandhu 28.09.2019 F47(1)RB/2013/6413
22 Agriculture University, Kota Dr. Dinesh Chandra Joshi 22.08.2019 F 49(1)RB/2013/6411
23 Agriculture University, Jodhpur Dr. B R Chaudhary 22.08.2019 F 48(1)RB/2013/6407
24 The Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Pro. Jagdish Prasad Yadav
(Addl. Charge)
10.02.2022
(Stop Gap Arrangement)
F.51(1)RB/2017/693
25 Bikaner Technical University, Bikaner Prof. (Dr.) Ambarish Sharan Vidyarthi 04.05.2021 F.52(1)RB/2017/2068
26 Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Dr.  Dev Swarup
(Addl. Charge)
  F.53(1)RB/2019/1262
27 Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Dr.  Dev Swarup 02.03.2020 F.54(1)RB/2020/1447
28. MBM University, Jodhpur Prof. Ajay Kumar Sharma 02.10.2021 F.55(1)RB/2021/5373