Vice Chancellors of State Universities

S.No Name of University Name of Vice Chancellor Date of joining Orders
1 University of Rajasthan, Jaipur Dr. R. K. Kothari 12.07.2017 F.1(40) RB/2016/139
2 Jai Narain Vyas University Jodhpur Prof.Gulab Singh Chouhan 06.10.2018 (AN) F2(14) RB/2017/8012
3 Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur Prof. J.P. Sharma 05.12.2016 F 3(5)RB/2009/9638
4 Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer Dr. Ram Pal Singh 06.10.2018 F26 (6)RB/2018/8019
5 University of Kota, Kota Dr.(Smt.) Neelima Singh 10.08.2018 (FN) F.32(3)RB/2017/6452
6 Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Prof.Bhagirath Singh 04.02.2017 F 31(4)RB/2011/820
7 Jagadguru Ramandacharya Raj. Sanskrit University, Jaipur Shri Rakesh Kumar Kothari

13.02.2018 (A.N.)

(अतिरिक्त प्रभार)

F 28(7)RB/2017/891
8 Vardhman Mahaveer Open University, Kota Prof. Ashok Sharma 14.04.2016 F25(5)/RB/2015/2706
9 Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Raj. Ayurved Univ., Jodhpur Prof. Radhey Shyam Sharma 19.02.2016 F 30(2)RB/2015/1172
10 Rajasthan Technical University, Kota

Prof. Neelima Singh

(Addl. Charge)

15.01.2019 F34(3) RB/2018/396
11 Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur Dr. Raja Babu Panwar
02.02.2017 (A.N.) F33(1)RB/2005/861
12 Swami Keshvanand Rajasthan Agriculture Univ., Bikaner

Dr. Vishnu Sharma

(Additional Charge)

  F27(5)RB/2017/9733
13  Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur Dr. Uma Shanker Sharma 11.03.2016 F27(A)(2)RB/2015/1916
14 Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences,  Bikaner. Dr. Vishnu Sharma 09.08.2018(A.N.) F37(2)RB/2010/6043
15 Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur. Shri Bhupendra Singh, IPS

14.10.2015

(Stop Gap Arrangement)

 F40(1)RB/2012/7087
16 Govind Guru Tribal University, Banswara Dr. K C Sodani 19.07.2017 F42(1)RB/2012/5468
17 Pt. Deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar Prof. Bhanwar Lal Sharma 22.02.2017 F43(1)RB/2012/827
18 The  Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur Prof. Ashwani Kumar Bansal
02.02.2017 F44(1)RB/2012/834
19 The Rajrishi Bhartrihari Matsya University, Alwar
Dr. Bharat Singh 18.06.2016 F45(1)RB/2012/5137
20 The Rajasthan Sports University, Jhunjhunu. Shri J.C. Mohanty, IAS

25.11.2016

(Stop Gap Arrangement)

F46(1)RB/2013/9483
21 Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner
Dr. P.S. Rathore 12.03.2016 F47(1)RB/2013/1923
22 Agriculture University, Kota Dr. G.L. Keshwa 14.03.2016 F 49(1)RB/2013/1902
23 Agriculture University, Jodhpur Dr. Balraj Singh 26.03.2016 F 48(1)RB/2013/1909
24 The Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Shri Lalit Panwar
12.07.2017 F.51(1)RB/2017/5498
25 Bikaner Technical University, Bikaner Dr. Hakam Dan  Charan

14.04.2018

 

F.52(1)RB/2018/2625

10.04.2018