Vice Chancellors of State Universities

S.No Name of University Name of Vice Chancellor Date of joining Orders
1 University of Rajasthan, Jaipur Prof. Rajeev Jain   F.1(40) RB/2016/682
2 Jai Narain Vyas University Jodhpur Dr. Praveen Chandra Trivedi 18.1.2020 F.2(14)RB/2017/419
3 Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur Prof. Amarika Singh 22.07.2020 F 3(3)RB/2019/372
4 Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer Dr. Ram Pal Singh 06.10.2018 F26 (6)RB/2018/8019
5 University of Kota, Kota Dr.(Smt.) Neelima Singh 10.08.2018  F.32(3)RB/2017/6452
6 Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Prof. Vinod Kumar Singh
29.07.2020 F 31(3)RB/2019/419
7 Jagadguru Ramandacharya Raj. Sanskrit University, Jaipur Dr. Anula Maurya 23.08.2019 F 28(7)RB/2017/6417
8 Vardhman Mahaveer Open University, Kota Prof. Ratan Lal Godara 22.08.2019 F.25(5)/RB/2015/6402
9 Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Raj. Ayurved Univ., Jodhpur Prof. (Dr.) Abhimanyu Kumar 13.09.2019 F 30(2)RB/2015/6415
10 Rajasthan Technical University, Kota Prof. Ram Avtar Gupta
10.07.2019 F34(3) RB/2018/5111
11 Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur Dr. Raja Babu Panwar
02.02.2017 (A.N.) F33(1)RB/2005/861
12 Swami Keshvanand Rajasthan Agriculture Univ., Bikaner Dr. Rakshpal Singh 23.08.2019 F27(5)RB/2017/6409
13  Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur Dr. Narendra Singh Rathore 24.08.2019 F27(A)(2)RB/2015/6419
14 Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences,  Bikaner. Dr. Vishnu Sharma 09.08.2018(A.N.) F37(2)RB/2010/6043
15 Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur.      
16 Govind Guru Tribal University, Banswara Prof. I. V. Trivedi 21.07.2020 F42(1)RB/2012/370
17 Pt. Deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar  Prof. Bhagirath Singh 10.09.2020 F43(4)RB/2019/684
18 The  Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur Dr. R. K. S. Dhakarey 20.02.2020 (AN) F44(1)RB/2012/1267
19 The Rajrishi Bhartrihari Matsya University, Alwar
Prof. Jagdish Prasad Yadav 18.01.2020 F45(1)RB/2012/422
20 The Rajasthan Sports University, Jhunjhunu.  Principal Secretary to Government, Sports and Youth Affairs, Rajasthan 25.11.2016
(Stop Gap Arrangement)
F46(1)RB/2013/9483
21 Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner
Prof. Jeet Singh Sandhu 28.09.2019 F47(1)RB/2013/6413
22 Agriculture University, Kota Dr. Dinesh Chandra Joshi 22.08.2019 F 49(1)RB/2013/6411
23 Agriculture University, Jodhpur

Dr. B R Chaudhary

22.08.2019 F 48(1)RB/2013/6407
24 The Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Shri Om Thanvi
(Addl. Charge)
12.07.2020
(Stop Gap Arrangement)
F.51(1)RB/2017/272
25 Bikaner Technical University, Bikaner Dr. Hakam Dan  Charan 14.04.2018

F.52(1)RB/2018/2625

 

26 Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Shri Om Thanvi 08.03.2019 (A.N.) F.53(1)RB/2019/2167-72
27 Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Dr.  Dev Swarup 02.03.2020 F.54(1)RB/2020/1447